logo

ZELINA-PLIN d.o.o.

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

Martina Dragija Kostić

Martina Dragija Kostić

predsjednica nadzornog odbora

Saša Sever

direktor
Dubravko Ponoš

Dubravko Ponoš

zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Ivan Dananić

Ivan Dananić

član nadzornog odbora
Krešimir Potočki

Krešimir Potočki

član nadzornog odbora
Mladen Puhelek

Mladen Puhelek

član nadzornog odbora