Z. A. N. PLASTIKA d.o.o.

Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike