ViR Elektronika d.o.o.

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo