logo

VIPnet usluge d.o.o.

Djelatnosti bežične telekomunikacije