logo

VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o.

Veterinarske djelatnosti

mr. sc. Igor Vukelić

direktor