VENITA d.o.o.

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

Irfan Anadolac

direktor

Jasmina Anadolac

član uprave