logo

TRINKI H.D.M. d.o.o. u stečaju

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje