logo

TEP Ex d.o.o.

Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

Mladen Marijan

Mladen Marijan

osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača