logo

TAPAS SPLIT d.o.o.

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Goran Ležaić

Goran Ležaić

osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača