SLK PROJEKT d.o.o.

Proizvodnja električne energije