SIM-CENTAR d.o.o. u stečaju

Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama