SI-MO-RA d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Dražen Juranović

Dražen Juranović

predsjednik nadzornog odbora
Vladimir Gregurek

Vladimir Gregurek

zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Mario Markić

Mario Markić

član nadzornog odbora
Milivoj Tičarić

Milivoj Tičarić

član nadzornog odbora
Tomislav Plesec

Tomislav Plesec

član nadzornog odbora