logo

ŠAKO PET PLUS d.o.o. u stečaju

Gradnja brodova i plutajućih objekata