logo

SAINT JEAN INDUSTRIES d.o.o.

Lijevanje lakih metala

Tomaso DI SERIO

predsjednik nadzornog odbora
Emile Thomas Di Serio

Emile Thomas Di Serio

predsjednik uprave

Marie-Therese DI SERIO

zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Sophie DI SERIO

član nadzornog odbora