logo

ROMAN OBITELJ - Centar za rehabilitaciju

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom