logo

PROKROM KTM d.o.o. u stečaju

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura