logo

PRERADA ŽITARICA d.o.o.

Proizvodnja mlinskih proizvoda

Hrvoje Filipović

prokurist

Vladimir Kalčić

član uprave