PRAEDA GRUPA d.o.o.

Organizacija izvedbe projekata za zgrade