logo

Poliklinika za radiologiju, ginekologiju, fizikalnu medicinu, rehabilitaciju, internu medicinu i oftamologiju 1885

Djelatnosti specijalističke medicinske prakse