logo

PLIMA PROJEKTI d.o.o.

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup

William George Nixon

direktor