PIKAC d.o.o. u stečaju

Proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača