logo

PETLJAK-PLEKS d.o.o.

Proizvodnja električne opreme za rasvjetu