logo

OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

Djelatnosti žičane telekomunikacije