logo

OPTO-TEHNIKA d.o.o.

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju