logo

Obrt za iznajmljivanje ALFA vl. Ivan Rako, vl. Ivan Rako

Iznajmljivanje i davanje u zakup ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara