O2 d.o.o.

Proizvodnja računala i periferne opreme