logo

NOKIA ADRIATIC d.o.o. u likvidaciji

Djelatnosti žičane telekomunikacije