logo

MIRNAPACK d.o.o.

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

Marin Budiša

Marin Budiša

predsjednik nadzornog odbora
Adrijana Paulinić

Adrijana Paulinić

zamjenica predsjednika nadzornog odbora
Zoran Miučin

Zoran Miučin

član nadzornog odbora