logo

MIRNA ROVINJ d.o.o.

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki