logo

METVICA TRGOVINA d.o.o.

Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata