METALOPLAST, vl. Damir Ocvirek

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike