logo

METAL KROV d.o.o. u stečaju

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova