logo

MARINE SERVICE RIJEKA d.o.o.

Gradnja brodova i plutajućih objekata