LIMIK - PROM d.o.o.

Proizvodnja ambalaže od plastike