logo

LIMET d.o.o. "u likvidaciji"

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala