LIKAPROMET-SAMOBOR d.o.o.

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom