logo

KUMEK d.o.o. u stečaju

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane