logo

KRASNA GORA d.o.o. u likvidaciji

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja