logo

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o.

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada