logo

KOMUNALIJE d.o.o.

Skupljanje neopasnog otpada