logo

KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.

Skupljanje neopasnog otpada

Josip Jambrač

Josip Jambrač

predsjednik nadzornog odbora
Damir Fašaić

Damir Fašaić

zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Damir Cvetek

Damir Cvetek

član nadzornog odbora
Darko Rabudić

Darko Rabudić

član nadzornog odbora
Slavko Povrlišek

Slavko Povrlišek

član nadzornog odbora