KOMUNALAC FAŽANA d.o.o.

Skupljanje neopasnog otpada