logo

KODI-TEX d.o.o.

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće