logo

KD KOSTRENA d.o.o.

Skupljanje neopasnog otpada

Damir Brajković

Damir Brajković

predsjednik nadzornog odbora
Estera Vucelić

Estera Vucelić

zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Dragan Čubrilo

Dragan Čubrilo

član nadzornog odbora
Josip Dešić

Josip Dešić

član nadzornog odbora
Tanja Malec

Tanja Malec

član nadzornog odbora