logo

KD ČISTOĆA d.o.o.

Skupljanje neopasnog otpada