logo

KAPELAKOM d.o.o.

Skupljanje neopasnog otpada