logo

KAMENIK d.d. u stečaju

Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca