logo

KACIN METALIKA d.o.o.

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

Jožica Kacin

prokurist

Ciril Kacin

član uprave