logo

KABEL-OPTIKA d.o.o.

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije