logo

JELSTIMA PROJEKT d.o.o.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene